2020 Sirkuskurssi

Taiderattaan sirkuskurssilla oppilaat saavat kattavan kuvan siitä mitä kaikkea sirkus on ollut ja mitä se on nykytaiteen muotona. Kurssilla käydään läpi sirkuksen historiaa ja nykytaidemuotoa luentomuotoisena opetuksena, piirustusharjoitusten, liikeharjoitteiden ja sirkuslajiopetuksen muodossa. Kurssin aikana oppilaat oppivat sirkustaitoja, ryhmätoimintaa, luovaa ilmaisua sekä muiden edessä esilläoloa.

Kurssin päämäärä

Kurssin päämääränä on luoda oppilaille selkeä ja laaja kuva sirkuksesta. Liikunta- ja harrastusmuotona sirkus eroaa useista lajeista epäkilpailullisuudellaan. Sirkusesityksiä katsottaessa katsotaan esiintyjän taitoja ja osaamista virheiden sijaan. Epäonnistuttaessa on sirkuksessa aina mahdollisuus uuteen yritykseen yleisön kannustaessa aplodein.

Sirkuksessa on sekä yksilö- että ryhmälajeja mutta kokonaisuuden pyörittämiseen tarvitaan aina yhteistyötä. Kurssin päämääränä on opettaa ja saada oppilasryhmä työskentelemään ryhmänä ja näkemään ryhmän jokaisen jäsenen tarpeellisuus.

Sirkuskurssilla harjoitellaan eri sirkuslajeja. Näiden lajien opettamisella pyritään osoittamaan, että jokaisella on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Heikkouksistakin huolimatta jokainen pystyy onnistumaan ja oppimaan jossain toisessa lajissa.

Sekä sirkuksen historian että nykytaidemuodon esittelyllä annetaan oppilaille mahdollisuus nähdä ja kokeilla miten eritavoin fyysisten taitojen kanssa voi astua esiin muiden eteen ja miten eri tavoin on mahdollisuus rakentaa esityksiä.

Kurssin lopuksi jokaiselle oppilaalle tarjotaan mahdollisuus astua muiden eteen matalalla kynnyksellä itse valitsemallaan tavalla ja esittämään mitä on kurssin aikana oppinut.

Kurssirakenne

Kurssi koostuu kolmesta opetuskerrasta. Jokaisella opetuskerralla on sekä asiaopintoja, ryhmäharjoitteita että fyysisiä taitoharjoituksia. Tunneilla teetetään paljon mielikuvaharjoituksia, pelejä ja leikkejä. Kilpailullisten harjoitusten ohella teetetään tehtäviä, joissa ei ole onnistumisia tai epäonnistumisia. Näin kaikki oppilaat saavat onnistumisen tunteita eivätkä joudu vertailluiksi keskenään.

Sirkustaitojen harjoittelussa keskitytään perustaitoihin ja alkeistason temppuihin. Oppilaille opetetaan temppuja ja liikkeitä, joita he voivat turvallisesti harjoitella myös kurssin jälkeen keskenään tai esimerkiksi liikuntatunneilla liikunnan opettajan kanssa.

Sirkustaitoja harjoitellaan erilaisilla sirkusvälineillä sekä ilman välineitä. Välineellisiä lajeja ovat mm. vanteet, jongleeraus, hyppynaru ja tasapainoilu. Ilman välineitä harjoittelemme akrobatiaa ja ihmispyramideja.

Kurssin opettajat

Kurssilla opettajina toimivat sirkuksen ammattiopettajat Henna Lapinlampi ja Maarit Utriainen, joista molemmilla on vuosien opetus-, ohjaus- ja koulutuskokemus.

Lapinlampi on kuva- ja vannetaiteilija sekä koulutettu dancing cards-ohjaaja. Maarit Utriainen on sirkusopettaja ja -kouluttaja sekä nykysirkustaiteilija.

Kurssin aikataulu

Kultavuorenkoulu 3a
ke 5.2. klo 9.15-10.45
ke 12.2. klo 9.15-10.45
ke 19.2. klo 9.15-10.45
Eräjärvenkoulu
ke 4.3. klo 9.30-11.00
ke 11.3. klo 9.30-11.00
ke 18.3. klo 9.30-11.00
Kultavuorenkoulu 3b
to 6.2.   klo 9.15-10.45
to.13.2. klo 9.15-10.45
to.20.2. klo 9.15-10.45
Rovastinkangas
to 5.3.   klo 12.15-13.45
to 12.3. klo 12.15-13.45
to 19.3. klo 12.15-13.45

 

Kultavuoren D-luokan sirkuskurssilta valokuvia.

Oppilaat kokeilivat vanne-temppuja, nuorallakävelyä, tasapainoilua, akrobatiaa ja jongleerausta. Sirkustelu on ollut kivaa ja opittiin tarkkuutta.