Tietoa toiminnasta

2012_2DPP_0004

Taideratas on osa Oriveden kaupungin opetussuunnitelmaa

https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat

Click to access Oriveden-opetustoimen-taidekasvatussuunnitelma-taideratas-2016-2018.pdf

Ratas; taito-ja taideaineiden oppimisympäristöjen kehittämiseen ja toteuttamiseen saatiin Opetushallituksen tukea vuosina 2008 -2011. Vuodesta 2012 hanketta jatkettiin taideaineiden oppimisympäristönä Oriveden Taideratas, jota järjestetään yhteistyössä Oriveden kaupungin kasvatus-ja opetuspalvelujen sekä Oriveden seudun kansalaisopiston kanssa. Oriveden Taideratas toimii Oriveden alakoulujen luokilla, kurssit tuovat saman ikäluokan kaikille oppilaille tasapuolista taideopetusta. Kurssin opettajina toimivat yhteistyössä paikalliset ammattitaiteilijat ja luokanopettajat.

Taiderattaasta tehdyt selvitykset:
Tutkimusraportti Rattaan toiminnasta 2008–11–Heli Haavisto

”Ratas-oppimisympäristöjen toteutukseen osallistui neljätoista eri alojen asiantuntijaa, kädentaitajaa ja ammattimaista kuvataiteilijaa.” – Tutkimusraportin sivu 21

Luokanopettajien kokemuksia yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa Ratas–oppimisympäristön kontekstissa Kasvatustieteiden pro gradu–tutkielma / Reetta Harju

”Tutkimustuloksista tuli esille opettajien positiiviset kokemukset yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa. Työpajojen nähtiin tukevan ja syventävän koulujen taideaineiden tarjontaa ja tuovan opetukseen monipuolisuutta. Yhteistyössä opettajien vahvuutena oli pedagoginen osaaminen ja oppilastuntemus. Taiteilijan vahvuutena oli ainespesifi tiedonhallinta ja luova ote opettamiseen.” –tutkielman esipuhe